Vanhusneuvoja ja muistihoitaja

Jos muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Kolmasosa yli 65-vuotiaista kokee muistinsa heikentyneen, mutta aina syynä ei tarvitse olla muistisairaus. Mitä varhaisemmassa vaiheessa muistiongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset. Muistihäiriöt kannattaa ottaa puheeksi terveyskeskuksen vanhusneuvojan/muistihoitajan kanssa, joka tekee muistikartoituksen. Alkukartoituksessa tehdään muistitesti, ja tarvittaessa otetaan verikokeita ja lääkäri tekee tutkimuksen.

Ota yhteyttä, kun

  • huomaat muistin heikentyneen
  • joudut jatkuvasti etsiskelemään henkilökohtaisia tavaroita kuten lompakkoa tai avaimia
  • joudut esimerkiksi autolla ajaessasi miettimään, minne olit menossa
  • unohdat toistuvasti sovittuja tapaamisia
  • uusien asioiden opettelu on selkeästi vaikeutunut
  • yrität peitellä tai vähätellä muistiongelmiasi.

Vanhusneuvojan/muistihoitajan työtehtäviin kuuluu myös kertoa, miten terveyttä voidaan edistää ja sairauksia ja tapaturmia ehkäistä. Hän järjestää hyvinvointia edistäviä tapaamisia ikäihmisille tai tekee hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä riskiryhmään kuuluville. Neuvonta, ohjaus ja tuki auttavat ikääntynyttä hyödyntämään omia voimavarojaan elämänlaadun parantamiseksi.


Gerd Viklund
Vanhusneuvoja/muistihoitaja (Sepänkylä, läntinen Pohjois-Mustasaari ja Raippaluoto)
Puh. 050 518 1051, tavoitettavissa varmimmin klo 8–9.
gerd.viklund@mustasaari.fi

Katarina Ingman
Vanhusneuvoja/muistihoitaja (itäinen Pohjois-Mustasaari, Koivulahti, Helsingby ja Sulva)
Puh. 044 424 9133, tavoitettavissa varmimmin klo 8–9.
katarina.ingman@mustasaari.fi

Åsa Simons-Nylund
Vanhusneuvoja/muistihoitaja (Vöyri)
Puh. 044 727 1230
asa.simons-nylund@mustasaari.fi


Linkit

Muistiasiakkaan hoitoketju Käypä hoito -suositusten mukaisesti

Mustasaaren vanhustenhuolto

Muistiliitto