Terveysaseman vaihtaminen

Voit valita terveysaseman mistä tahansa Suomesta. Voit vaihtaa terveysasemaa jättämällä ilmoituksen tai lähettämällä sähköpostia uudelle terveysasemalle. Voit ryhtyä käyttämään uuden terveysaseman palveluja kolmen viikon kuluttua siitä, kun olet jättänyt ilmoituksen terveysaseman vaihtamisesta. Jos lähetät ilmoitukset postitse, voit ryhtyä käyttämään uuden terveysaseman palveluja neljän viikon kuluttua postituspäivästä. Voit vaihtaa terveysasemaa uudestaan aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Vaihdon myötä uudelle terveysasemalle siirtyvät lääkärien ja hoitajien palvelut, reseptien uusinta ja hoitovälinejakelu. Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää. Erityisesti pitkäaikaissairaiden hoidossa pyritään siihen, että kuntalainen voisi asioida saman hoitajan tai lääkärin kanssa.

Jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opintojen, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit myös käyttää tilapäisen asuinkuntasi terveyskeskuksen palveluja. Sinulla on oltava oman terveysaseman laatima hoitosuunnitelma, jonka perusteella saat hoitoa toisessa kunnassa. Sinun on tehtävä tilapäisen asuinkuntasi terveyskeskukseen ilmoitus hoitotarpeesta vähintään kolme viikkoa ennen käyntiäsi.

Kiireellisissä tapauksissa voit edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja.