Suun terveydenhuolto

Suun terveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Suun sairauksilla on myös yhteys moniin yleissairauksiin. Noudatamme palvelutuotannossamme hoitotakuulainsäädäntöä ja tasa-arvoisuuden periaatetta sekä eettisiä arvoja. Toiminnassa painotetaan ehkäisevän työn merkitystä. Terveyden ylläpitäminen on aina edullisempaa kuin vaurioiden korjaaminen.

Hammashuollon tavoitteena on asiakkaan omien hampaiden säilyttäminen toimintakykyisinä koko eliniän. Tässä tavoitteessa apunamme on ensisijaisen tärkeää hampaiden kotihoito.

  • Koko väestö on oikeutettu suun terveydenhuollon palveluihin terveyskeskuksessa.
  • Särkypotilaat pääsevät yleensä hoitoon vuorokauden sisällä.
  • Särkypäivystystä järjestetään arkipäivisin omissa hammashoitoloissa.

Hammashotoloiden yhteystiedot

Odotusajat