Tukihenkilötoiminta

Nuori vammainen henkilö voi arjesta selviytyäkseen hakea itselleen tukihenkilöä. Tukihenkilö tukee nuorta parempaan elämänhallintaan ja itsenäistymiseen sekä osallistumaan erilaiseen toimintaan kodin ulkopuolella.

Nuori vammainen henkilö tai hänen perheensä voi ehdottaa tiettyä henkilöä tukihenkilöksi. Sosiaalityöntekijä voi myös auttaa tukihenkilön etsimisessä. Tukihenkilö tekee kuukausittain selvityksen toiminnastaan. Selvityksen perusteella tukihenkilölle maksetaan palkkio ja kustannuskorvaus.

Tukiliitto.fi