Sopeutumisvalmennus ja apuvälineet

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennusta voidaan myöntää vammaisen henkilön ja hänen läheistensä tarpeisiin. Sopeutumisvalmennus on neuvontaa, ohjausta ja valmennusta. Sopeutumisvalmennusta voidaan järjestää erilaisten kurssien muodossa tai yksilöllisenä sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennusta ovat esimerkiksi asumisvalmennus, liikkumistaidon ohjaus, pistekirjoitus tai erilaiset sosiaalista toimintakykyä edistävät kurssit.

Sopeutumisvalmennus on harkinnanvaraista, ja sitä myönnetään tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa.

Apuvälineet

Vammaisen henkilön tarvitsemia päivittäisten toimintojen välineitä, koneita ja laitteita, jotka ovat muita kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, voidaan korvata tai antaa käyttöön. Tällaisia voivat olla esimerkiksi auto, kodinkoneet ja vapaa-ajan välineet.

Korvausta apuvälineiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnetään vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee apuvälineitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Näiden laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.

Kunta korvaa vain kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset. Palveluja myönnetään harkinnanvaraisesti tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa.

Korvausta voi hakea puolen vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Kunta vastaa siitä, että väline tai laite voidaan ottaa käyttöön ja tästä käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista. Vammainen henkilö vastaa varsinaisista käyttökustannuksista.