Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkua ja jotka vammojensa tai sairauksiensa vuoksi eivät voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää työ- ja opiskelumatkoihin sekä jokapäiväiseen elämään kuuluviin matkoihin, kuten asioiden hoitamiseen ja virkistykseen.

Kuljetustarpeen arvioinnissa on ratkaisevaa vamman vaikutus henkilön kykyyn käyttää julkisia liikennevälineitä. Julkisten liikennevälineiden puuttuminen, harvat bussivuorot tai etäisyys bussipysäkille eivät ole tekijöitä, jotka oikeuttavat kuljetuspalveluihin. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelutarpeen arvioinnissa ei huomioida hakijan tuloja tai sosiaalisia olosuhteita.

Näin teet hakemuksen

Ota yhteyttä lääkäriin ja pyydä lääkärintodistus vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja varten. Lähetä todistus Mustasaaren sosiaalipalveluille, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Lääkärintodistuksen saatuaan sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ja sovitaan aika kotikäyntiä varten. Kotikäynnin aikana keskustellaan hakijan tilanteesta ja täytetään hakulomake. Hakulomakkeen voi myös saada etukäteen sosiaalityöntekijältä tai kunnan verkkosivuilta.