Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää henkilölle, joka ei selviydy itsenäisesti julkisilla kulkuvälineillä liikkumisesta. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon hakijan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne. Sosiaalilautakunta vahvistaa vuosittain tulo- ja omaisuusrajan, jotka huomioidaan hakemuksen käsittelyssä.

Palvelujen hakeminen

Jätä hakemus Mustasaaren sosiaalipalveluille, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Liitä hakemukseesi verotuspäätös ja viimeisin tiliote. Jos sinulla on puoliso, liitä hakemukseen nämä tiedot myös häneltä.