Asunnon muutostyöt, välineet, koneet ja laitteet

Asunnon muutostöitä myönnetään vaikeasti vammaiselle henkilölle. Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Esimerkkejä muutostöistä ovat ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, WC:n ja kylpyhuoneen muutostyöt, valaistusmuutostyöt ja muut henkilön vakituisen asunnon välttämättömät muutostyöt, joilla asunto mukautetaan vamman aiheuttamien tarpeiden mukaiseksi. 

Esimerkkejä asuntoon kuuluvista välineistä, koneista ja laitteista, jotka korvataan, ovat nostolaitteet ja ovilaitteet. Osaan asunnon muutostöihin liittyvistä koneista ja laitteista voidaan myöntää käyttöoikeus.

Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Asunnon peruskorjaukseen ei voi saada vammaispalvelulain mukaista korvausta. Vammaisten ja iäkkäiden henkilöiden asuntojen peruskorjaukseen voi hakea avustusta kunnan rakennusvalvonnalta.