Vammaispalvelut

Mustasaaressa asuvilla vammaisilla on oikeus tarvitsemiinsa palveluihin samoin perustein kuin muilla kuntalaisilla. He voivat kuitenkin vamman tai sairauden vuoksi tarvita muita palveluja elämän helpottamiseksi. Vammaispalvelujen tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa niitä haittoja ja esteitä, joita vammaisuus aiheuttaa. Palvelujen lähtökohtana ovat ne tarpeet, joita sairaudesta tai vammasta aiheutuu.

Mustasaari järjestää palvelun joko itse tai kilpailuttamalla yksityisiä palvelutarjoajia.

Sosiaalityöntekijä on käytettävissä ohjaamaan ja antamaan lisätietoja ja neuvontaa vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin henkilön tilanteen arvioimiseksi ja palvelujen yhteensovittamiseksi. Päätös palveluista tehdään yksilöllisesti lainsäädännön mukaisesti.

Yhteystiedot