Perhetyö

Perhetyö on ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jonka painopisteenä on lapsiperheiden varhainen tuki. Kaikille perheille voi tulla ongelmia tai kriisejä, ja joskus nämä vastoinkäymiset voivat tuntua ylivoimaisilta. Perhetyöntekijä antaa perheelle tukea ja ohjausta silloin, kun asiat tuntuvat vaikeilta. Lähtökohtana on lapsen paras, mutta perhetyössä pyritään tukemaan perhettä kokonaisuutena sekä vastaamaan perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin. Perhetyön tavoitteena on löytää ja vahvistaa perheen omia voimavaroja selviytyä arjesta.

Perhetyötä tehdään perheen kotona tai lähiympäristössa. Perhe keskustelee perhetyön tarpeesta aina ensin sosiaalityöntekijän kanssa, ja työsuunnitelma ja tavoitteet laaditaan yhteisymmärryksessä perheen kanssa. Perhetyöntekijä on tukihenkilö, joka auttaa perhettä selviytymään elämän muutostilanteista.

Perhetyö

  • tukee vanhemmuutta, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta
  • tukee vaativissa elämäntilanteissa
  • neuvoo pienten lasten hoitoon ja lastenkasvatukseen liittyvissä asioissa
  • auttaa perheen rutiinien ja talouden suunnittelussa
  • tukee ja auttaa arjessa perheitä, yksinasuvia ja nuoria.