Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain tavoitteena on turvata mahdollisuudet myönteiseen ja läheiseen ihmissuhteeseen lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Jos lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään, kummatkin ovat lapsen huoltajia ja kasvattajia. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa, he voivat sopia kirjallisesti, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle.

Jos perhesuhteet muuttuvat esimerkiksi avioeron vuoksi, laki antaa mahdollisuuden sopia joustavasti lasten huollosta. Vanhemmat sopivat silloin seuraavista asioista:

  • lapsen huolto
  • asuminen
  • tapaamisoikeus

Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimusten sisällöstä, asiat ratkaistaan oikeudessa ja sosiaalilautakunnalta pyydetään lausunto.

Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin.