Lapsen elatus

Elatusapu

Lapsella on lain mukaan oikeus riittävään elatukseen. Lapsen vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaisesti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Se vanhempi, joka ei muulla tavoin huolehdi lapsensa elatuksesta tai jonka luona lapsi ei asu vakituisesti, voidaan velvoittaa maksamaan lapselle elatusapua. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Lastenvalvoja avustaa elatussopimuksen laatimisessa.

Yhteystiedot

Elatustuki

Elatustukea maksetaan lapselle, jonka elatusvelvollinen vanhempi on laiminlyönyt elatusavun maksun tai ei ole pystynyt sitä maksamaan. Elatustukea maksetaan myös silloin, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea voidaan maksaa myös silloin, kun elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi. Kela huolehtii elatustukien myöntämisestä ja maksamisesta.

Lisätietoja
Kelan sivu elatustuesta