Isyysasiat

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan tunnustamalla tai oikeusteitse.

Isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa ja toissijaisesti lastenvalvojan luona. Joka kolmas lapsi syntyy avoliittoperheeseen. Näissä perheissä biologinen isyys on useimmiten selvä, ja avomies haluaa tunnustaa lapsen isyyden. Tällöin ei edellytetä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Tunnustamisesta kerrotaan lasta odottaville vanhemmille neuvolakäynnin yhteydessä ja tunnustaminen tapahtuu yleensä raskausviikon 30 jälkeen. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista perua 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoituksella lastenvalvojalle. Tämän 30 päivän määräajan jälkeen lastenvalvoja käsittelee isyysasian ja siirtää sen edelleen maistraatin vahvistettavaksi.

Isyyden tunnustaminen ei koske avioliitossa olevia, sillä isyys määräytyy äidin avioliiton perusteella.