Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä lapsen, perheen ja yhteisön kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilön ja perheen omia toimintaedellytyksiä ja lisätä osallisuutta.

Kun lapsi tai perhe tarvitsee tukea, annetaan tuki ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Lapsi tai vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseksi. Yhteydenotto voidaan myös tehdä yhdessä esim. terveydenhoitajan, kuraattorin tai muun henkilön kanssa, joka on huomannut, että tuen tarve on olemassa. Vasta kun perhepalvelut eivät ole riittäviä lapsi voi tulla lastensuojelun asiakkaaksi. Tavoitteena on aina tukea lasta ja perhettä ja huomioida lapsen etu.

Sosiaalityöntekijä antaa neuvoja ja ohjausta ja auttaa perhettä löytämään sopivia tukimuotoja ja palveluja. Sosiaalityöntekijä tekee kartoituksen lapsen ja perheen tilanteesta ja te sovittaa yhteen eri sosiaali- ja terveyspalveluja lapselle tai perheelle. Tarpeen mukaan sosiaalityöntekijä ja perhe tekevät yhdessä palvelusuunnitelman. Kartoituksen ja suunnitelman perusteella sosiaalityöntekijä voi myöntää erilaisia sosiaalipalveluja. Sosiaalipalveluina järjestetään esimerkiksi perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua, tukihenkilö tai tukiperhe, täydentävää toimentulotukea tai muita tukimuotoja.

Yhteystiedot