Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheille järjestetään tarvittaessa kotipalvelua auttamaan ja tukemaan lasten hoidossa ja kasvatuksessa tai kodinhoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista, ja sillä tuetaan vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä. Tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja. Lapsiperheiden kotipalvelua annetaan lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi.
Kotipalvelua myönnetään toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella, joita voivat olla esimerkiksi

 • vanhemman tai lapsen sairaus tai vamma
 • synnytys tai raskaus
 • perheessä on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana
 • uupumus
 •  vanhempien erotilanne
 • toinen vanhemmista on vankilassa
 • perheenjäsenen kuolema
 • muun omaisen tai läheisen vaikea sairaus tai kuolema.

 Kotipalveluun kuuluvat palvelut ovat maksullisia. Tilapäisen kotihoidon maksu on 11 euroa/tunti. Jos päivän aikana käydään useamman kerran, maksu määräytyy käyntien yhteenlasketun ajan perusteella.

Kotipalvelua ei myönnetä:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta
 • pelkkään siivoukseen
 •  lapsen pitkäaikaiseen ja päivittäiseen hoitamiseen
 • kotona tehtävän etätyön, opintojen tai harrastusten vuoksi
 • henkilökohtaisen avun tarpeeseen
 • lapsen päiväkoti-, ilttis- tai muihin vastaaviin kuljetuksiin.

Lisätietoja:

Palveluohjaaja, puh. 06 327 7591

Jos perheesi tarvitsee muunlaista apua tai tukea kuin mitä lapsiperheiden kotipalvelulla voidaan antaa, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Lapsi- ja perhetiimin sosiaalityöntekijät