Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen myöntäminen on siirtynyt Kelalle.

Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentulo silloin, kun palkka, työttömyys-, eläke- tai sairausturva taikka muut tulot eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotuki on lakisääteinen oikeus. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla (laki toimeentulotuesta 2. §).

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kunta myöntää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen edellyttää, että perustoimeentulotuki on ratkaistu Kelassa.

Täydentävällä toimeentulotuella katetaan henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista johtuvat menot.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja tukea omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta.