Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalinen kuntoutus on monialaista toimintaa.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  • sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen ja tarvittaessa palvelusuunnitelman tekeminen
  • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  • valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  • ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  • muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuoren henkilön sosiaalinen kuntoutus

Nuoren sosiaalinen kuntoutus voi muodostua siitä, että henkilö oppii valmiuksia, joita tarvitaan arkielämässä tai että henkilö harjoittelee sellaisia valmiuksia, joita tarvitaan opiskeluun tai työntekoon. Tavoitteena on, että nuorta tuetaan saamaan työpaikka, työharjoittelupaikka, opiskelupaikka, nuorisoverstaspaikka tai kuntoutuspaikka ja että ehkäistään syrjäytymistä. Nuorelle nimetään yhteyshenkilö. Tarvittaessa voidaan liittää mukaan päihdehuolto ja/tai mielenterveyshuolto.