USM r.f.

USM rf on aatteellinen yhdistys, joka harjoittaa ruotsinkielistä päihdehuoltoa Suomessa. Yhdistyksen päätehtävä on ylläpitää jälkihoitoa tukiasumisen/puolimatkantalon muodossa Maalahdessa. USM rf haluaa toimia yhdistävänä lenkkinä eri tahoihin, jotka ovat tekemisissä päihteiden käyttäjien kanssa. USM rf järjestää myös koulutuspäiviä ja esitelmiä sekä markkinoi ruotsinkielistä päihdehuoltoa. USM rf tarjoaa jälkihoitoa tukiasumisena turvallisessa ympäristössä riittävän pitkän aikaa. Pixne-klinikalla olleet henkilöt voivat päättyneen hoidon jälkeen muuttaa tukiasuntoon/puolimatkantaloon.

USM rf tekee myös ehkäisevää työtä niiden lasten ja nuorten parissa, jotka varttuvat päihteidenkäyttäjäperheissä (leirejä, tapaamisia, retkiä), käy yksilöllisiä tukikeskusteluja (sekä vanhempien että lasten/nuorten kanssa), pitää luentoja, tiedottaa ja markkinoi maan ruotsinkielisille alueille, luo kuntakontakteja ja verkostoituu. SE MEJ -toiminnan tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus saada tavata muita samassa tilanteessa olevia, saada tietoa alkoholismista, riippuvuussairauksista ja niiden seurauksista sekä siitä, etteivät he kanna vastuuta siitä, että äiti tai isä juo tai käyttää huumeita.

USM rf
Pixnentie 2
66100 Maalahti

info@missbrukarvard.fi
Puh. 040 501 5131