Päihdehuolto

Päihdehuollon palveluja tarjotaan henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palvelut annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Kunta tarjoaa päihteiden ja huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi muun muassa neuvontaa, tukea, avohoitoa, katkaisuhoitoa, laitoskuntoutusta sekä asumisyksikköjä.

Lisätietoja maksusitoumuksista ja hoitomuodoista saa sosiaalityöntekijöiltä.