Lähisairaalat

Nykyisin lähisairaala on sekä Mustasaaren että Vöyrin kunnassa. Akuuttihoito-osaston yhteydessä toimii Mustasaaren kotisairaala.

Toiminta-ajatus

Lähisairaalat haluavat antaa turvallista ja yksilöllistä hoitoa Mustasaaren ja Vöyrin asukkaille.
Lähisairaalojen yhteydessä on kotisairaalatoimintaa.

 Tarjoamme:

  • myönteisen hoitoympäristön, jossa huomioidaan yksilön tarpeet
  • ammattitaitoisen ja moniammatillisen henkilökunnan antamaa, helposti saatavilla olevaa hoitoa
  • mahdollisuuden kiireelliseen hoitoon, tutkimuksiin, kuntoutukseen ja palliatiiviseen hoitoon
  • kokonaisvaltaista hoitoa yhdessä/yhteistyössä avohoidon ja erikoissairaanhoidon kanssa

joka perustuu

  • kuntouttavaan ja aktivoivaan työotteeseen
  • elämänarvoja kunnioittaviin eettisiin periaatteisiin, joissa ihminen kohdataan yksilöllisesti
  • omaisten osallistumiseen hoitoon
  • oireita lievittävään hoitoon ja arvokkaaseen kohteluun myös elämän loppuvaiheessa.