Oravaisten-Vöyrin-Maksamaan kotisairaala

Oravaisten, Vöyrin ja Maksamaan alueen kotisairaanhoidon toiminta ja palvelut ovat tällä hetkellä rajallisia. Toimintaa kehitetään ensi vuonna, kun terveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueelle.

Kotisairaala tarjoaa sairaanhoitajien antamaa sairaalatasoista, lyhytaikaista hoitoa potilaan kotona.

Kotisairaalan potilaaksi voi siirtyä omasta toiveesta, jos lääkäri arvioi, että potilasta voidaan turvallisesti hoitaa kotona. Kotikäyntien välillä potilaan täytyy suoriutua kotona itsenäisesti tai läheisten avulla. Kotisairaalan rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi hoidon toteuttamisesta kotona päätetään aina yksilökohtaisesti. Kotisairaala tekee läheistä yhteistyötä Oravaisten lähisairaalan kanssa. Jos kotisairaalahoito ei sovellu potilaalle, tarjotaan hoitopaikka lähisairaalasta.

Kotisairaalahoitoon soveltuvia potilaita ovat esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa, kipua lievittävää hoitoa ja elämän loppuvaiheen hoitoa tarvitsevat potilaat.

Kotisairaalan maksu on 22,50 euroa/vuorokausi ja maksut kerryttävät maksukattoa. Erillistä kotisairaalan maksua ei peritä, jos potilas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas ja hänellä on hoito- ja palvelusuunnitelma.

Oravaisten, Vöyrin ja Maksamaan kotisairaala
Puh. 044 727 7324 (palliatiivinen hoitaja)
Öurintie 25, 66800 Oravainen