Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on, että kotona asuva ikääntynyt selviytyy elämästä itsenäisesti niin pitkälti kuin on turvallisesti mahdollista. Kotikuntoutustiimiin kuuluvat fysioterapeutti ja toimintaterapeutti, jotka tekevät yhteistyötä kotipalveluhenkilöstön kanssa. Tavallisia toimenpiteitä ovat apuvälinetarpeen selvittäminen, harjoitusohjelman antaminen ja kotitilanteen ja toimintakyvyn kartoittaminen.