Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavia palveluja ovat kotisairaanhoito, kotisairaala, kotikuntoutus ja kotipalvelu.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, joita voidaan hoitaa kotona tai jotka eivät pysty tulemaan sairaanhoidon vastaanotolle.

Mustasaaren kotisairaala ja Oravaisten, Vöyrin ja Maksamaan kotisairaala on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaativa hoidon tarve, esimerkiksi palliatiivista hoitoa saaville syöpäpotilaille.

Kotikuntoutus tukee ikääntyneen kotona asumista ja selvittää apuvälinetarvetta.

Kotipalvelu auttaa henkilöitä, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissaan.