Terveyspalvelut, hallinto

Terveyspalvelut vastaa lakisääteisen terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisestä kuntalaisille hoivalautakunnan johdolla. Tavoitteena on tarjota Mustasaaren ja Vöyrin kuntalaisille hyvää ja tarkoituksenmukaista terveyden- ja sairaanhoitoa.

Terveyspalvelujen toimintakenttä jakaantuu neljään osa-alueeseen:

  • hallinto
  • avoin terveyden- ja sairaanhoito
  • lähisairaala
  • erikoispalvelut