Sosiaalihuollon rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 10. §:n mukaan  laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee

  • rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä
  • mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla.

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa kerran vuodessa maksutta, mitä tietoja itsestä on tallennettu henkilörekisteriin. Voit pyytää tietoja tarkastettavaksi lomakkeella Rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Lähetä täytetty lomake osoitteeseen Sosiaalipalvelut, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.