Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut vastaa lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Sosiaalipalveluja johtaa sosiaalilautakunta. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille hyvää ja tarkoituksenmukaista sosiaalihuoltoa, jossa ihminen on keskiössä.

Sosiaalipalvelujen toimintakenttä jakaantuu kolmeen eri tehtäväalueeseen:

  • hallinto
  • vanhustenhuolto ja kotipalvelu
  • perhe- ja yksilöhuolto
Sosiaalihuollon organisaatio