Tukitoimet/Kolmiportainen tuki

Jokaisella oppilalla on oikeus saada tarvitessaan ohjausta oppimisensa ja koulukäyntinsä tueksi. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Katso tarkemmin opetussuunnitelmasta.