Pienryhmät

Mustasaaren kunta tarjoaa erityisopetusta joustavissa pienryhmissä. Pienryhmäopetuksessa oppilas saa erityisopettajalta laajempaa erityisopetusta pienemmässä opetusryhmässä. Suomenkielistä pienryhmäopetusta tarjotaan tällä hetkellä Mustasaaren keskuskoulussa. Ruotsinkielistä pienryhmäopetusta järjestetään Korsholms högstadiumissa, Smedsby-Böle skolassa, Vallgrund skolassa ja Kvevlax lärcenterissä.

Erityisopetuksen pienryhmä on tarkoitettu oppilaille, jotka eri syistä tarvitsevat laaja-alaista tukea koulunkäyntiin. Tuen tarve voi johtua oppimisvaikeuksista, kehitysvammasta, neuropsykiatrisesta häiriöstä tai fyysisistä tai sosiaalisista syistä. Oppilaat kuuluvat ensisijaisesti erityisen tuen piiriin, ja heillä on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Pienryhmäopetuksen pedagoginen oppimisympäristö mukautetaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Luokan ilmapiiri pyritään pitämään positiivisena, joustavana ja ymmärtävänä. Tavoitteena on saada oppilaat tuntemaan, että he työskentelevät turvallisessa ja rauhallisessa opiskeluympäristössä, jossa vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa ja kykyä nähdä oma roolinsa oppimisprosessissa.

Oppilaat voivat osallistua pienryhmäopetukseen eri laajuudessa. Oppilailla on oma kotiluokka ja oma luokanopettaja tai luokanvalvoja. Joissakin aineissa oppilaat voivat osallistua opetukseen kotiluokassa tai valinnaisaineryhmässä.