Määritelmiä

Luvaton poissaolo

  • yksittäisen tunnin tai koko päivän kestävä lintsaaminen, oppilaan poissaoloon ei ole syytä
  • poissaolo, jota huoltaja ei ole ilmoittanut tai hyväksynyt

Toistuva sairauspoissaolo

  • usein toistuvaa päänsärkyä, vatsakipua yms.
  • sairauspoissaolot koskevat usein tiettyjä tunteja/päiviä
  • käy usein kouluterveydenhoitajan vastaanotolla

Muu huolestuttava poissaolo

  • koulukieltäytyminen: oppilas kieltäytyy menemästä kouluun esim. ahdistuksen tai pelon vuoksi
  • huolestuttava, ilmoitettu poissaolo, esim. vanhemmat kuittaavat lastensa poissaoloja systemaattisesti ilman hyväksyttävää syytä
  • toistuvia poissaoloja samoilta tunneilta. Aineenopettajan tulee kiinnittää huomioita, jos oppilas on toistuvasti pois samoilta tunneilta
  • poissaolojen kertyminen niin, että poissaolo voi vaikuttaa kielteisesti oppilaan oppimiseen. Kaikkiin poissaoloihin kuuluvat luvallinen ja luvaton poissaolo sekä yhtenäinen ja toistuva poissaolo.

Jos huolta ei ole, oppilaan hyväksyttyjä matkoja ei sisällytetä ”poissaoloon”.

Vaikka oppilaalla olisi poissaoloja 80 tuntia, prosessi voidaan lopettaa, jos esimerkiksi oppilaasta ollaan tekemässä selvitystä/tutkimusta tai oppilas on hoitojaksolla taikka huolta ei ole. Jos jollakin koulun henkilökunnasta herää huoli oppilaan poissaoloista ja hän on epävarma, onko huoli aiheellinen, asiasta voidaan konsultoida oppilashuollon henkilökuntaa mainitsematta oppilaan nimeä.