Korona-avustus 2021

Yhdistykset, yhteisöt ja työryhmät voivat hakea korona-avustusta 13.8.2021 klo 13 saakka.

KORONA-AVUSTUSTA VOI HAKEA SEURAAVIIN:

  • Vakinainen toiminta ja yksittäiset panostukset
  • Tapahtumat ja tilaisuudet
  • Uudet toimintamuodot
  • Pienemmät investoinnit
  • Panostukset nuoriin
  • Hankkeet, joilla pyritään luomaan kyliin viihtyvyyttä ja kehitystä
  • Toimenpiteet, jotka on lueteltu Byaaktivism.nu ‑hankkeen loppuraportissa.

KORONA-AVUSTUSTA EI VOIDA MYÖNTÄÄ

  • tapahtumiin, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen tarkoitus
  • hankkeisiin/panostuksiin, joiden kustannukset muodostuvat hakemuksen tehneen ryhmän/yhdistyksen oman työn korvaamisesta (palkkakustannukset).

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN

Avustusta haetaan lomakkeella A ja vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kuvataan hanke/käyttötarkoitus, talousarvio ja rahoitussuunnitelma.

SELVITYS JA AVUSTUKSEN MAKSAMINEN

Avustus maksetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti, kun pöytäkirja on lainvoimainen.

Avustus tulee käyttää vuoden 2021 aikana. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle viimeistään 1.3.2022. Ellei selvitystä toimiteta määräaikaan mennessä, avustus voidaan periä takaisin.

Avustusta voi hakea 13.8.2021 klo 13 saakka, ja päätös avustuksista annetaan syyskuun lopussa.

Avustusta voi hakea myös takautuvasti.

Kaikki hakemukset toimitetaan osoitteeseen Mustasaaren kunta/Vapaa-aika ja kulttuuri, Keskustie 4, 65610 Mustasaari,
tai sähköpostitse fritid@mustasaari.fi. Myöhästyneet hakemukset hylätään.