Wauto

Wauto – Walkers-auto Mustasaareen syksyllä 2021

Aseman Lapset ry on aloittanut valtakunnallisen Walkers On Wheels 2 –hankkeen opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana. OKM:n, Eevi ja Emil Tannisen säätiön, Lions-liiton ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne –säätiön tuella on hankittu viisi matkailuautoa, jotka toimivat Hankkeen aikana nuorten kohtaamispaikkana. Yksi näistä Walkers-autoista, tai Wautoista, tulee Mustasaareen syksyn aikana. Wauto-toiminnan tarkoituksena on kokeilla uuden työskentelymuodon tarjoamia mahdollisuuksia sekä sitä, miten se toimii nuorten kokoontumispaikoilla eri puolella Suomea.

Toiminnan tarve pohjautuu nuoristyössä tapahtuneisiin muutoksiin, joita kuntien yhdistyminen ja palvelujen keskittyminen ovat aiheuttaneet. Tarkoituksena on täydentää nuoristyön palvelutarjontaa ja tarjota kaikille nuorille mahdollisuus tavata turvallisia aikuisia. Yksi tärkeä tavoite on myös luoda verkosto kaikille heille, jotka haluavat saavuttaa nuoret ja saada heistä tietoa sekä tarttua nuorten keskuudessa esiintyviin ilmiöihin.

Vahvaa ja toimialarajoja ylittävää yhteistyötä!

Wauto-toiminta ei ole vain Aseman Lapset ry:n ja Mustasaaren nuorisotoiminnan yhteistyötä. Yritämme tehdä Wautosta yhteisen työskentelymuodon, joka eri tavoin ylittää toimialarajoja. Toiminnan onnistumiseksi on tärkeää, että kaikki paikalliset järjestöt osallistuvat rakentamaan Walkers-auton ympärille sellaista yhteistyötä, josta kaikki toimijat ja etenkin mustasaarelaiset nuoret voivat hyötyä. Tule siis mukaan luomaan Mustasaaren omaa Wauto-mallia, josta saatuja kokemuksia voi myöhemmin hyödyntää myös muualla Suomessa.

Meillä ei ole vielä kaikkien toimijoiden henkilökohtaisia yhteystietoja, joten pyydämme teitä välittämään tämän kutsun omissa järjestöissänne ja verkostoissanne henkilöille, joiden uskotte olevan kiinnostuneita aiheesta ja joita tämä yhteistyö koskee.

Tervetuloa verkostokokoukseen 25.8 klo 16.30 Nuorisotalo Zitissä

Ennen kuin toiminta Walkers-auton kanssa alkaa virallisesti, haluamme kutsua kaikki järjestöt ja niiden keskeiset henkilöt kuulemaan mihin toiminta perustuu. Meille on tärkeää kuulla mielipiteitänne, jotta toiminta palvelee teitä ja mustasaarelaisia nuoria parhaalla mahdollisella tavalla. Kokouksen isäntänä toimii Roy Pietilä Aseman Lapset ry:stä. Hän myös esittelee Wauto-toimintaa yleisesti. Paikallisen tason esittelystä vastaa Wauto-toiminnan vastuuhenkilönä toimiva Mikael Österberg Mustasaaren kunnan nuoristotoiminnasta.

Koko verkosto kokoontuu uudestaan viimeistään Wauto-toiminnan päättyessä. Silloin voimme esitellä pilottikokeilun tuloksia ja keskustella yhdessä Walkers-autojen tulevaisuudesta Mustasaarella ja muualla.

Pyydän osallistujia ystävällisesti ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen: ungdom@korsholm.fi

Yhteistyöterveisin Aseman Lapset ry:n ja Mustasaaren nuorisotoiminnan puolesta,

Julia Nyback, puh. 050 3098 292

Roy Pietilä, Aseman Lapset ry, Walkers on Wheels 2 -hankkeen hankekoordinaattori roy.pietila@asemanlapset.fi, 040 4144 748

www.asemanlapset.fi www.walkers.fi www.oynuoretab.fi