Kulttuuritoiminta

Syftet med kulturverksamhet är att erbjuda invånarna jämlik tillgång till ett mångsidigt kulturutbud i enlighet med lagen om kommunernas kulturverksamhet. Ta gärna kontakt med kultursekreteraren om du har frågor, idéer eller annars bara vill diskutera kommunens kulturverksamhet!

Kulturutbudet består av en blandning av det som föreningarna ute i byarna ordnar och det som kommunen erbjuder.