Yritystonttien tonttihakemus

Tontin hakeminen

Kunnan yritystontteja haetaan erillisellä hakulomakkeella. Tarkempia tietoja tonttien laittamisesta jakoon ja varaamisesta on ohjeissa, jotka yhdyskuntarakentamisen lautakunta on hyväksynyt 10.10.2013 § 226.

Tonttihakemus yritystontti

Tonttivaraus

Varausaika on 1 vuosi. Varausaikaa on mahdollista jatkaa vuodella. Varausmaksu on 50 % vuosivuokrasta. Varausmaksu hyvitetään sopimuksenteon yhteydessä. Varausmaksu maksetaan kunnan lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, varaus raukeaa ja tontti laitetaan uudestaan haettavaksi.

Varauspäätös ei oikeuta rakennustöiden aloittamiseen, vaan sitä varten on oltava rakennuslupa.

Vuokraaminen

Tontin saaminen käyttöön edellyttää vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Yritystontin vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa vasta sitten, kun rakennuslupahakemus on jätetty kuntaan.

Tontin vuokrannut ei saa luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen  kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennus on ainakin vesikattovaiheessa.

Maaperän selvittäminen

Kunta ei ole tehnyt tonttikohtaisia maaperäselvityksiä. Maaperän laatu vaihtelee alueella, mikä on huomioitava rakentamisessa. Vuokralaisen tulee suorittaa rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät maaperätutkimukset. Vuokralainen vastaa rakennuksen perustamistavasta.

Kaavamääräysten noudattaminen

Hakijoiden tulee tutustua ennen tonttien valitsemista kaavamerkintöihin ja -määräyksiin,
sillä ne vaikuttavat siihen, millaisen rakennuksen tontille saa rakentaa. Kortteleiden kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tulee noudattaa. Lisätietoja saa Mustasaaren kunnan rakennusvalvonnasta.