Uusia omakotitontteja kevällä 2023

Mustasaaren kunta tarjoaa myyntiin uusia omakotitontteja (AO) Karperössä. Tontit sijaitsevat Svedjeback II -asemakaava-alueen uudessa osassa, jossa kunnallistekniikan työt on hiljattain saatu valmiiksi. Kyseessä ovat korttelin 52 tontit 1–3 ja korttelin 53 tontit 1–2.

Hakuaika on 24.5.–6.6.2023. Määräajan kuluttua umpeen hakemukset käsitellään yhdyskuntarakentamisen valiokunnassa. Jos samasta tontista on useampi hakemus, tontti arvotaan.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti käyttämällä tonttihakemuslomaketta. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse kaavoitus@mustasaari.fi tai postitse Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Hakemus on jätettävä viimeistään 6.6.2023 klo 16.00.

Lisätietoa haku- ja varausmenettelystä.

Lisätietoja tonteista ja varausmenetelmästä antaa Tony Östersund. Lisätietoja rakentamisesta antaa rakennusvalvonta.