Byggnadsordning

Korsholms kommuns byggnadsordning godkändes i kommunfullmäktige 10.6.2013 § 91.