Bölentien kevyen liikenteen väylän asemakaava


Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä nähtävillä 6.5.–4.6.2021 (MRA 27. §).

Kaavaluonnos oli nähtävillä: 9.2.–10.3.2021 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä: 10.3.–8.4.2020 (MRL 63. §).