Asemakaavan muutos, Ahlskogin alue, kortteli 51 tie- ja lähivirkistysalueineen

Nähtävillä: 17.1.-15.2.2023
Vaihe: Kaavaluonnos (MRA 30. §)
Yhteyshenkilö: Jim ÅkerholmVaihe : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.4.–11.5.2022 (MRL 63. §).