Asemakaavan muutos, Ahlskogin alue, kortteli 51 tie- ja lähivirkistysalueineen

Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.1.–15.2.2023 (MRA 30. §).Vaihe : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.4.–11.5.2022 (MRL 63. §).