Asemakaavan muutos, Ahlskogin alue, kortteli 51 tie- ja lähivirkistysalueineen

Yhteyshenkilö: Jim Åkerholm, kaavoittaja

Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.6.–31.8.2023 (MRA 27. § ).


Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.1.–15.2.2023 (MRA 30. §).Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.4.–11.5.2022 (MRL 63. §).