Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 16b ja siihen rajautuvalla virkistysalueella

Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä 12.1.–10.2.2022 (MRA 27. § ).