Asemakaavan muutos osassa korttelia 17, Sepänkylä

Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä: 5.1.–3.2.2021 (MRA 27. §).

Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.1.–1.2.2018 (MRA 30 §).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.–29.6.2016