Asemakaavan muutos Liisantien viereisillä LP-, VL- ja EV-alueilla

Kaavan nmi on muuttunut: Liisantien-Bölentien viereisen pysäköintialueen asemakaava

Vaihe: Osallitumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.1.–10.2.2022 (MRL 63. §).