Asemakaavan muutos Liisantien viereisillä LP-, VL- ja EV-alueilla

Nähtävillä :12.1.–10.2.2022
Vaihe: Osallitumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).

Mielipiteet on toimitettava viimeistään 10.2.2022 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköisesti kaavoitus@mustasaari.fi