Asemakaavan muutos ja laajennus Lintuvuoren kortteleissa 1 ja 8

Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.11.–23.12.2020 (MRA 27. §).

Kaavaluonnos oli nähtävillä 8.6–7.7.2020 (MRA 30. §).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.4.–15.5.2019 (MRL 63. §)