Asemakaavamuutos Lintuvuoren yrityskeskuksen korttelissa 28

Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä: 25.5.–23.6.2021 (MRA 30. §).

Kaavaluonnos oli nähtävillä: 9.2.–10.3.2021 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.3.–8.4.2020 (MRL 63. §).