Asemakaavamuutos Lintuvuoren yrityskeskuksen korttelissa 28

Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä: 9.2.–10.3.2021 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.3.–8.4.2020 (MRL 63. §).