Asemakaava Blomstedt, Sepänkylä

Nähtävillä: 12.4.–11.5.2022
Vaihe : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö: Jim Åkerholm