Hyväksytyt osayleiskaavat

Bölen osayleiskaava

Tuovilan Granholmsbackenin osayleiskaavan muutos

Tuovila-Granholmsbacken osayleiskaava

Karperön-Singsbyn osayleiskaava

Koivulahden osayleiskaava

Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Sepänkylän osayleiskaava 2030

Strateginen yleiskaava (oikeusvaikutukseton MRL 45§)

Sulvan osayleiskaava

Osayleiskaava ja Björkön-Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistus Södra Vallgrundissa

Tölby-Vikby osayleiskaava