Maalämpöjärjestelmän hankinta Bölen päiväkodille


Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia maalämpöjärjestelmästä Bölen päiväkodille. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 24.5.2024 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 28.5.2024 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjoukset on toimitettava osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 4.6.2024 klo 15.00. Hankintailmoitus on julkaistu myös Hilmassa; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/99149/notice/145247/overview

Liitteet:

Lisää uutisia