Hankinta, moduulirakennuksen siirtäminen Tölbystä Raippaluotoon


Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia moduulirakennuksen siirtämisestä Tölby-Vikby skolalta Replot daghemille. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 1.5.2024 klo 15.00. Vastaukset julkaistaan 7.5.2024 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta / Julkiset hankinnat. Tarjoukset on toimitettava osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 14.5.2024 klo 15.00.

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei ole saapunut.

Liitteet:

Lisää uutisia