Sisäilmakonsultin puitesopimuksen kilpailutus


Mustasaaren kunnan kiinteistötoimi pyytää tarjouksia sisäilmakonsultin puitesopimuksesta. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 3.11.2023 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 8.11.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta / Julkiset hankinnat. Tarjoukset lähetetään viimeistään 14.11.2023 klo 15.00 sähköpostiosoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. Hankinta on julkaistu myös Hilmassa.

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei ole saapunut.

Lisää uutisia