Hankinta: Portti maankaatopaikalle


Mustasaaren kunnan tekniset palvelut pyytää tarjouksia portista asennettuna maankaatopaikalle. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 12.4.2023 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 14.4.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 21.4.2023 klo 15.00.

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei ole saapunut.

Lisää uutisia