Siirrettävän urheilumajan hankinta Koivulahteen (rakennusurakka)


Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia siirrettävän urheilumajan rakentamisesta Koivulahden liikunta-alueelle. Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi viimeistään 22.2.2023 klo 12.00. Vastaukset julkaistaan 23.2.2023 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla kohdassa Kunta/Julkiset hankinnat. Tarjous on jätettävä viimeistään 8.3.2023 klo 15.00. Hankinta on julkaistu myös Hilmassa.

Arkkitehdin piirustukset (liite 1):

Päivitetyt arkkitehdin piirustukset:

Päivitetty liite 2:

Lisää uutisia