Piirustusten nähtäville asettaminen hulevesiputken asentamiseksi Vesilahdentieltä Vesilaitoksentielle


Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen aikoo asentaa hulevesiputken, joka alkaa Lintuvuorelta Sepänkylässä.

Vattenrör.

Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen aikoo asentaa hulevesiputken, joka alkaa Lintuvuoren teollisuusalueelta Sepänkylässä. Vesilahdentien pumppuasema pumppaa hulevettä paineputkessa, joka asennetaan Vesilahdentien varrelta Vesilaitoksentien viereen rakennettavaan hulevesialtaaseen asti. Sen jälkeen vesi johdetaan avoimien ojien kautta Lågfjärdsbäckeniin. Hulevesialtaan ympäri asennetaan aita.

Työt aloitetaan tammikuussa 2023 ja valmistuvat keväällä 2023.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen kanssa toteutettavan yhteishankkeen avulla turvataan raakaveden laatu Vattvikenin pohjavesialueella.

Piirustukset ovat nähtävillä Mustasaaren virastotalossa 13.12.2022–2.1.2023. Muistutukset lähetetään osoitteeseen Mustasaaren kunta, yhdyskuntarakentaminen, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai samhallsbyggnad@mustasaari.fi, viimeistään 2.1.2023 klo 16.00.

Nähtävillä olevat piirustukset:

Lisää uutisia